Ürün Belgelendirme

Ürün Belgelendirme

CE İŞARETİ NEDİR, NASIL KULLANILIR?

CE işareti; ürünün ''CE'' işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işarettir. CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün kullanıldığı çevre açısından güvenli olduğunu gösteren, Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. Bir ürün birden fazla Yeni Yaklaşım Direktifine girebilir. Gerekli şartlar yerine getirildiğinde ürün üzerine iliştirilen CE İşareti o ürünün bu direktiflerin tümüne uygun olduğunu göstermektedir.

CE İşareti ürünlerin güvenliğine yönelik olup esas olarak Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşımı amaçlamaktadır.

Türkiye pazarı bakımından; ilgili yönetmeliklerle uyum tamamlanmış ve CE işareti bulundurma bir zorunluluk haline getirilmiştir ve bu yönetmeliklerin kapsamına giren ürünlerden CE işareti bulunması gerektiği halde bu işareti taşımayan ürünlerin piyasaya sürülmesine izin verilmemektedir.

ÜRÜN   YÖNETMELİK ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI
ASANSÖRLER LIFTS 2014/33/AB 2729
MAKİNALAR MACHINERY 2006/42/AT 0437
BASINÇLI EKİPMANLAR PRESSURE EQUIPMENT 2014/68/AB 0437
SICAK SU KAZANLAR HOT WATER BOILERS 92-42-AT 0437 
BASİT BASINÇLI KAPLAR SIMPLE PRESSURE VESSELS 2014/29/AB 0437
ALÇAK GERİLİM CİHAZLARI LOW VOLTAGE EQUIPMENT 2014/35/AB 0437
ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK ELECKTROMAGNETIC COMPATIBILITY 2014/30/AB 0437
DENİZCİLİK EKİPMANLARI MARINE EQUIPMENT 2014/90/EU  

Ürün belgelendirme faaliyeti olarak da ifade edilebilecek bu hizmet sonucunda ürünlerin ilgili mevzuata göre uygun olması durumunda, uygunluğunu gösteren işaretleme gerçekleştirilmektedir. Bu işaretleme CE işaretlemesi ya da Wheelmark işaretlemesi olabilir. Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında işaretlemenin nasıl gerçekleştirileceği tanımlanmaktadır.

Uygunluk işaretlemesi, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin bir sonucudur. Uygunluk değrlendirme faaliyetleri ağırlıkla modüler sistem üzerinden yürütülmektedir. Modüler Sistem ile ilgili detaylar Avrupa Birliği’nce hazırlanan ve ürün kurallarının uygulanmasına ilişkin bilgiler içeren Blue Guide, Bakanlığımızca Türkçe’ye çevrilerek, Mavi Rehber olarak kullanıma sunulmuştur.

Modüler sistemin uygulanması her direktif için farklı detayları haiz olsa da genel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.

MODÜLLER

TANIMLAR

A

Dahili Üretim Kontrolü

Tasarımı ve üretimi kapsar. Üreticinin kendisi, ürünlerin mevzuata uygunluğunu sağlar (AB tipi muayene yapılmaz).

A1

Dahili üretim kontrolü ve denetlenen ürün testi

Tasarımı ve üretimi kapsar. A +, ürünün belirli yönleri üzerinde bir kurum tarafından akredite edilmiş bir kuruluş tarafından ya da üretici tarafından seçilen onaylanmış bir kuruluşun sorumluluğunda gerçekleştirilen testleri yapar.

A2

Dahili üretim kontrolü ve belirli aralıklarla denetlenen ürün kontroller

Tasarımı ve üretimi kapsar. A + ürünü, onaylanmış kuruluş veya işletme içi akredite edilmiş kuruluş tarafından rasgele aralıklarla kontrol eder

B

AB Tip İncelemesi

Tasarımı kapsar Ürünler her zaman onaylı AB türüne uygunluğunun sergilendiği diğer modüller tarafından takip edilir.

C

Dahili üretim kontrolüne dayalı AB tip uygunluk

Üretimi kapsar ve modül B’yi takip eder. İmalatçı, modül B’de onaylanan AB tipe karşı ürünün uygunluğunu sağlamak için üretim dahili olmak üzere iç kontrol yapmalıdır.

C1

Dahili üretim kontrolü ve denetlenen ürün testine dayanan AB tip uygunluk

Üretimi kapsar ve modül B’yi takip eder. C +, ürünün işletme içi akredite edilmiş bir kuruluş tarafından veya üretici tarafından seçilen onaylanmış bir kuruluşun sorumluluğunda yürütülen belirli yönleri üzerinde test yapar (*).

C2

Dahili üretim kontrolü ve rastgele aralıklarla denetlenen ürün kontrollerine dayalı AB tipine uygunluk

Üretimi kapsar ve modül B’yi takip eder. İmalatçı, modül B’de onaylanan AB tipe karşı ürünün uygunluğunu sağlamak için üretim dahili olmak üzere iç kontrol yapmalıdır. C + ürünün rastgele aralıklarla denenmesi, ürünün belirli yönleri üzerinde onaylanmış kuruluş veya işletme içi akredite edilmiş bir kuruluş tarafından yapılan testlerdir

D

Üretim süreçlerinin AB tipe dayalı kalite güvencesine uygunluğu

Üretimi kapsar ve modül B’yi takip eder. İmalatçı, AB-tipe uygunluğunu sağlamak için üretim (imalat bölümü ve nihai ürünün denetimi) kalite güvence sistemini işletmektedir. Onaylanmış kuruluş kalite sistemini değerlendirir.

D1

Üretim sürecinin kalite güvencesi

Tasarımı ve üretimi kapsar. İmalatçı, yasal şartlara uygunluğu sağlamak için bir üretim (imalat bölümü ve nihai ürün denetimi) kalite güvence sistemi işletmektedir (AB tipi değil, modül B olmadan D gibi kullanılmıştır). Onaylanmış kuruluş, üretim (imalat bölümü ve nihai ürünün denetimi) kalite sistemini değerlendirir.

E

Ürün kalite güvence sistemine dayalı AB tipine uygunluk

Üretimi kapsar ve modül B’yi takip eder. Üretici, AB-tipine uygunluğu sağlamak için nihai ürün muayenesi ve testi için bir ürün kalitesini (imalat parçası olmaksızın üretim kalitesi) garanti sistemi ile işletir. Onaylanmış kuruluş, kalite sistemini değerlendirir

E1

Nihai ürün denetiminin ve test edilmesinin kalite güvencesi

Tasarımı ve üretimi kapsar. Üretici imal edilen ürünlerin onaylı AB tipine uygunluğunu garantiler. Onaylanmış kuruluş, ürünün AB türüne uygunluğunu kontrol etmek için ürün muayeneleri (her ürünün testi veya istatistiksel kontroller) yapar. E1 modülündeki yaklaşım, D1 modülü altında gerçekleştirilen işlemlere benzer. E1 modülü nihai ürünün kalitesini garanti ederken, D1 bütün üretim süreçlerinin kalitesini garanti eder (imalat süreci ve nihai ürünün test edilmesi), E1, bu nedenle, üretim süreci ile ilgili hükümler olmaksızın D1 modülüne benzer.

F

Ürün doğrulama temelli olarak AB tipine uygunluğu

Üretimi kapsar ve modül B’yi takip eder. Üretici imal edilen ürünlerin onaylı AB tipine uygunluğunu garanti eder. Onaylanmış kuruluş, ürünün AB tipine uygunluğunu kontrol etmek için ürünün muayenelerini (her ürünün testi veya istatistiksel kontroller) yapar. Modül F, C2 gibidir ancak onaylanmış kuruluş daha sistematik ürün kontrolleri gerçekleştirir

F1

Ürün doğrulamasına dayalı olarak uygunluk

Tasarımı ve üretimi kapsar. Üretici, imal edilen ürünlerin mevzuata uygunluğunu sağlar. Mevzuat gereklerini yerine getirmek için imal edilen ürünün uygunluğu onaylanmış kuruluş tarafından çeşitli testlerle kontrol edilir (AB tipi değil, modül B olmadan F gibi kullanılır). Modül F1, A2 gibidir, ancak onaylanmış kuruluş daha ayrıntılı ürün kontrolleri gerçekleştirir.

G

Birim doğrulamasına dayalı uygunluk

Tasarımı ve üretimi kapsar. Üretici, imal edilen ürünlerin mevzuata uygunluğunu sağlar. Onaylanmış kuruluş, yasal gerekliliklere (AB tipi olmayan) uygunluğun sağlanması için her ürünün doğrulanmasını sağlar.

H

Tam kalite güvencesi temelinde uygunluk

Tasarımı ve üretimi kapsar. İmalatçı, yasal gerekliliklere (AB tipi olmayan) uygunluğun sağlanması için tam bir kalite güvence sistemi işletmektedir. Onaylanmış kuruluş, kalite sistemini değerlendirir.

H1

Tam kalite güvencesi ve tasarım incelemesine dayalı uygunluk

Tasarımı ve üretimi kapsar. İmalatçı, yasal gerekliliklere (AB tipi değil) uygunluğun sağlanması için tam bir kalite güvence sistemi işletmektedir. Onaylanmış kuruluş, kalite sistemini ve ürün tasarımını değerlendirir ve bir AB tasarım inceleme sertifikası yayınlar. Modül H1, modül H’ye kıyasla, onaylanmış kuruluşun ürün tasarımının daha detaylı bir şekilde incelemesini sağlar. AB tasarım inceleme belgesi, bir numunenin ‘öngörülen üretimi temsil edeninin’ uygunluğunu kanıtlayan AB modülü B tipi inceleme sertifikasıyla karıştırılmamalıdır. Böylece, ürünlerin uygunluğu bu numuneye karşı kontrol edilebilir. H1 modülünde yer alan AB tasarım muayene belgesi kapsamında böyle bir numune bulunmamaktadır. AB tasarım muayene belgesi, ürün tasarımının uygunluğunun onaylanmış bir kuruluş tarafından kontrol edildiğini ve onaylandığını gösterir.

*Yasa koyucu imalatçının tercihini kısıtlayabilir.

Kaynakça: ticaret.gov.tr