ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı;

ISO /IEC 27001 standardını uygulayan şirketler kurumsal bilgilerini, finansal verilerini, müşteriye ait gizli bilgilerini tanımlar. Tanımlanan bu varlıkları korur, gizli bilgileri konusundaki riskler dâhil tüm riskleri yönetir veya azaltır. Şirket ile temas halinde olan tedarikçi, müşteri veya diğer ilgili taraflara güven verilmesine yardımcı olur.

ISO /IEC 27001 standardı, kuruluşunuzun bilgi güvenliğini yönetmenize, izlemenize, denetlemenize ve geliştirmenize yardımcı olan bir süreçler, belgeler, teknoloji ve insanlar sistemidir. ISO /IEC 27001 standardı ile uyumlu bir yönetim sistemi, tüm güvenlik uygulamalarınızı tutarlı bir şekilde ve düşük maliyetle tek bir yerde koordine etmenize yardımcı olur. Ayrıca, İster kendi değerli bilginiz, ister müşterilerinizin bilgisi olsun, zayıf bilgi güvenliği ile sonuçlar ağır olabilir. ISO/IEC 27001 gerekliliklerinin bir çoğu, BTK ve Kişisel Verileri Koruma Yasası'na uygunluk koşullarını da yerine getirmekte ve genel olarak çok daha fazla bilgi güvencesi vermektedir. ISO/IEC 27001'in uygulanması, düzenleyici otoritelere, kuruluşunuzun elinde tuttuğu bilgilerin güvenliğini ciddiye aldığını ve riskleri tespit ederek, bunları ele almak için makul bir şekilde mümkün olduğunu göstermektedir. Bilgisayar güvenliği, fiziksel güvenlik, daha geniş siber güvenlik, diğer gizlilik veya sadece en iyi uygulamalara yönelmeyi kuruluşunuza ilke edinmenizi sağlamaktadır.

ISO/IEC 27001 Faydaları;

  • Dijital, kağıda dayalı, fikri mülkiyet ve kişisel bilgiler dahil olmak üzere her türlü bilginin korunmasına yardımcı olur .
  • Siber saldırılara karşı esnekliği arttırır .
  • Kuruluşunuzun bilgilerini güvende tutmak ve hepsini bir yerde yönetmek için bir çerçeve sağlar.
  • Teknoloji tabanlı risklerden ve etkin olmayan prosedürler gibi yaygın tehditlerden organizasyon genelinde koruma sağlar.
  • Hem çevrede hem de kuruluş içinde gelişen güvenlik tehditlerine yanıt vermeye yardımcı olur.
  • Bilgi güvenliği ile ilgili maliyetleri azaltır .
  • Verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini bir dizi politika, prosedür ve teknik ve fiziksel kontrolle korur .
  • Bilginin ve kritik iş süreçlerinin zamanında yeniden başlatılmasını sağlar .
  • Şirket kültürünü geliştirir ve çalışanların günlük çalışma uygulamalarının bir parçası olarak güvenlik kontrollerini benimsemelerini sağlar.