ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı;

Kurum/ Kuruluşların faaliyetleri sonucunda meydana gelen, çevreye zarar veren atıkların ayrıştırılarak uygun yöntemlerle bertarafını sağlayan ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesini önleyerek daha verimli kullanılması için uygulanan yönetim sistemidir. Yönetim sisteminde ki amaç; daha temiz çevre, hammadde ve enerji tüketimini azaltmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

ISO 14001, 2015 yılında ISO 9001: 2015 standart güncellemesiyle birlikte güncellenen uluslararası bir standarttır. ISO 14001 sertifikasyon hazırlığı, kuruluşların çevre yönetim sistemlerini (EMS) tanımlamasına, yönetmesine ve belgelenmesine yardımcı olur. ISO 14001, ISO yönetim sisteminize kolayca entegre edilebilir.

ISO 14001: 2015 yeni versiyonu ile küçük işletmeler için daha esnek hale getirilmiştir. Hava, su, atık, toprak ve kaynak kullanımı / yeniden kullanımı gibi çevresel hususları dikkate alır. Sürekli iyileştirme, bir çevre yönetim sistemleri sürecinin doğal bir bileşenidir. EMS Proaktif bir yaklaşım benimser ve daha sonra tepki vermek yerine işlerin bir sorun haline gelmeden önce çevresel sorunları göz önünde bulundurmasını sağlar. Dolayısıyla, bu standartlar işletmeler için hem çevresel performanslarını iyileştirmek hem de işletme verimliliklerini arttırmak için güçlü bir araç olabilir.

ISO 14001 Faydaları;

  • Maliyeti ve atık akışlarını azaltır
  • Daha yüksek risk kontrolü ve daha iyi planlama sağlar
  • Çevre mevzuatına uyumu sağlar
  • Çalışanlar arasında çevre bilincini geliştirir
  • Müşteriler ve kamuoyu ile geliştirilmiş kurumsal imaj sağlar
  • Çevresel sorumluluğu azaltır
  • Tedarikçilerinin ISO14001'e kayıtlı olmasını tercih eden devlet kurumları, yerel otoriteler ve daha büyük ticari işletmeler ile çalışmanın önündeki engelleri kaldırır.