ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı;

Gıda güvenliği, üretim bölgesinden tüketim noktasına kadar gıda kaynaklı tehlikelerin önlenmesi, ortadan kaldırılması ve kontrolünü kapsar. Genelde hastalıklar şeklinde olan bu tehlikeler, sadece tek bir adımda mevcut olsalar bile tüm bir besin zincirini tehlikeye atabilir. Tüm gıda tehlikelerinin önlenmesi ve gerçekleştirilmeden fark edilmesi için ISO 22000 standardı uygulanabilir önemli standartlardan biridir.

ISO 22000; tüm gıda üreticileri, birincil ve ikincil işlemciler ve gıda tedarik zincirine katılan her organizasyon için geçerlidir. Gıda veya gıda ile temas eden ürünlerin (ambalaj, ekipman, temizlik maddeleri, katkı maddesi ve bileşen imalatçılar) üretiminde faaliyet gösteren işletmelerin edinebilecekleri yönetim sistemidir. Gıda güvenliğini sağlamak için gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etme yeteneğini gösteren bir organizasyonun, hammadde kontrol, depolama koşulları ve sevkiyata kadar olan süreçte ne yapması gerektiği ile ilgili bilgi veren çerçevedir.

ISO 22000 bugün uluslararası standarttır ve işletmelere birçok yönden faydalanmaktadır. Standart kurallarına ve mevzuatlara uyarak ürünlerini geliştiren şirketler, dünyadaki birçok pazarda rekabet etmek için ilerlemektedir.

ISO 22000 Faydaları;

 • Gelişmiş yönetim ve iletişim
 • Kalite, güvenli ve dayanıklı hizmet s
 • Geri çekme maliyetlerinde düşüş
 • Gelişmiş itibar ve marka sadakati
 • Gıda kaynaklı hastalıklarda azalma, Güvenli Gıda Sigortası
 • Gıda endüstrisinde, daha kaliteli ve güvenli işleyiş
 • Kaynakların daha verimli ve sağlıklı kullanılması
 • Daha verimli, tehlike kontrollü gıda güvenliği
 • Önkoşul programlarının sistematik yönetimi
 • Karar almak için geçerli temel
 • Giderleri azaltarak kaynakları koruma
 • Daha iyi planlama, daha az işlem sonrasında doğrulama
 • Artan şirket karı
 • Potansiyel artan ekonomik büyüme
 • Gıda kaynaklı hastalık oranlarında azalma
 • Tekniklerin, yöntemlerin ve prosedürlerin daha verimli belgelenmesi