Ekspertiz

Ekspertiz

Başvuru için formu doldurarak info@gncturk.com adresine mail gönderebilirsiniz.

Dahilde İşleme Rejimi (2006/12) nedir?

İhraç ürünlerine dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak Ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, ihraç ürünün üretimi için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri ithalatına imkan veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Dahilde İşleme Rejiminin Amacı Nedir?

 • Üretim ve ticaret hacmini artırmak,
 • Katma değer yaratmak,
 • İstihdamı artırmak,
 • Dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak,
 • İhraç ürünlerini ve ihraç pazarlarını çeşitlendirmek.

Dahilde İşleme Rejiminin Avantajları

 • Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta gümrük vergisi, KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet,
 • AB ülkelerinden ithalde KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet,
 • İhracat taahhüdünü üçüncü ülkelere yapılan ihracatla yerine getirmek koşulu ile ithalatta kota ve gözetim önlemlerinden muafiyet,
 • İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak gümrük vergisi muafiyetli ithalat,
 • Eşdeğer eşya kullanımına olanak verilmesi,
 • Sürdürülebilir ihracat artışı sağlamak,
 • İhraç ürünlerimizi çeşitlendirmek,
 • İhraç pazarlarımızı geliştirmek,
 • İhracatçılarımıza dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak,
 • Ödenmiş vergilerin geri alınması olarak sıralanabilir.

Hariçte İşleme Rejimi(2007/5) nedir?

Serbest dolaşımdaki eşyanın daha ileri bir safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışı veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve işlem gördükten sonra ürün olarak tekrar ülkemize ithal edilmesini içeren, bu süreçte ürünlerin tam veya kısmiolarak vergiden muafiyeti sağlanarakserbest dolaşıma girmesini sağlayan sistemdir.

Hariçte İşleme Rejiminin Amaçları

 • Türkiye dışındaki ucuz işgücü maliyetinden faydalanmak,
 • Türkiye’de olmayan teknoloji ve kalite standartlarından faydalanmak,
 • İthal edilen eşyanın tamirini üreticisinin yapmasını sağlamak,
 • Üreticileri üretimlerinde yerli ürün kullanmaya teşvik etmek, bu şekilde nihai ürün için ödenecek ithalat vergilerini azaltmak.