Yönetimin Taahhüdü

Yönetimin Taahhüdü

 • GCN TURK olarak, hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası alanda tarafsızlık ve bağımsız olarak coğrafi alan, sosyal ve siyasi alan, sektör ve endüstri farkı gözetmeksizin akreditasyon kapsam ve standartlar, prosedürler çerçevesinde talep eden tüm ilgili taraflara eşit olarak sunmayı,
 • GCN TURK çalışanları ve üst yönetimi, uluslararası gözetim, uygunluk değerlendirme, muayene, test, ürün belgelendirme ve sistem belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirirken tarafsızlığını ve bağımsızlığını tehlikeye sokacak veya şüpheye düşürecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını,
 • Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik kurallarını etkileyebilecek durumlara karşı analizleri yapmayı ve sürekli gözden geçireceğini,
 • Yürürlükteki AB Direktifleri ve uluslararası akreditasyon kurallarına uymayı ve mevzuat şartlarını sürekli gözden geçirerek bu şartlara uymayı,
 • Olası çıkar çatışmalarını yönetmek için analizlerini yaparak ve sürekli gözden geçirmeyi,
 • Doğrudan veya dolaylı olarak hiç bir suretle uygunluk değerlendirme, uluslararası gözetim, muayene, test, ürün belgelendirme ve sistem belgelendirme alanlarında danışmanlık hizmeti vermemeyi,
 • GCN TURK bağımsızlık, gizlilik ve tarafsızlığı sağlamak adına tüm çalışanları ve üst yönetimin aldığı ücretler belge sayısına ve belge ücretlerine bağlı olmadığını,
 • Belgelendirme kararlarının alınmasında etkili olacak personelin denetimlerden bağımsız olacağına,
 • Yasalar gereğince bilgi ve belge istemeye yetkili kişi ve kurumlara yasal olarak verilmesi gereken bilgi ve belgeler dışında, müşterilere ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutmayı,
 • Personeli hiçbir şekilde ticari, mali veya teknik baskı altında tutmayacağımızı,
 • Tüm bu faaliyetlerin bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uyacağını GCN TURK yönetimi ve çalışanları olarak taahhüt ederiz.