Asansör Belgelendirme

Asansör Belgelendirme

Başvuru için aşağıdaki formları doldurulup info@gncturk.com adresine gönderebilirsiniz.

  • F100 Modül G Elektrikli Asansör Başvuru Formu
  • F100-1 Son Kontrol Elektrikli Asansör Başvuru Formu
  • F101 Modul G Hidrolik Asansör Başvuru Formu
  • F101-1 Son Kontrol Hidrolik Asansör Başvuru Formu
ÜRÜN   YÖNETMELİK ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI
ASANSÖRLER LIFTS 2014/33/AB 2729

GCNTR Belgelendirme, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında, ISO 17065 standardı gereklilikleri çerçevesinde ürün belgelendirme kuruluşu olarak Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi(NANDO) üzerinde "2729" kimlik numarası ile 08.06. 2017 tarihinde Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) olarak yayınlanmıştır.

GCNTR, aşağıda belirtilen 6 Modül çerçevesinde 2014/33/EU Asansör Yönetmeliği kapsamına giren

Tüm Elektrikli ve Hidrolik Asansörler için Ürün Belgelendirme ve CE işaretlemesi hizmeti sunmaktadır.

 

ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ AB TİP İNCELEMESİ

-2014/33/AB EK-I’e uygunluk(Temel Sağlık Güvenlik Kuralları)

*Başvuru (İçerik için ekler)

-İmalatçının adı, adresi ve eğer başvuru Türkiye’de yerleşik bir yetkili temsilci tarafından yapılıyorsa onun adı adresi ve üretim yeri

-Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair beyan(Başvuru formumuzda mevcut)

-Teknik Dosya, Numune talebi, Deney Sonuçları

*Teknik Dosya (İçerik İçin ekler)

-Ürün ile ilgili genel açıklama

-Tasarım çizimleri ve şemalar

-Uyumlaştırılmış standartların listesi veya Ek-I’e uyum çerçevesinde uygulanan çözümlerin listesi

-Tasarım hesaplamaları

-Kurulum/montaj talimatı

-İmalat aşamasında alınan tedbirler

*Onaylanmış kuruluş kuralları

-Testlerin uygun olması durumunda Onaylanmış Kuruluş tarafından AB Tip İnceleme Belgesi’nin düzenlenmesi

EK IVB

ASANSÖRLERİN AB TİP İNCELEMESİ

-2014/33/AB EK-I’e uygunluk(Temel Sağlık Güvenlik Kuralları). Bir asansörün AB Tip İncelemesi, montajı tamamlanmış bir asansörün temsili bir örneğini kapsar.

*Başvuru (İçerik için ekler)

-Asansör monte edenin adı ve adresi

-Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair beyan(Başvuru formumuzda mevcut)

-Teknik Dosya, Model asansörün incelendiği yere ait bilgi. İncelemeye tabi olan asansör bağlantı bölümlerini içerir ve en az üç seviyeye (üst, orta, alt) sahip olmalıdır.), Test/Deney Sonuçları

*Teknik Dosya (İçerik İçin ekler)

-Asansör genel modeli ve değişiklikleri ile ilgili genel açıklama

-Tasarım çizimleri ve şemalar

-Uyumlaştırılmış standartların listesi veya Ek-I’e uyum çerçevesinde uygulanan çözümlerin listesi

-Asansör monte edilmesinde kullanılan güvenlik aksamlarının AB uygunluk beyanlarının bir kopyası

-Tasarım hesaplamaları

-Kurulum/montaj talimatı

-İmalat aşamasında alınan tedbirler

*Onaylanmış kuruluş kuralları

-Testlerin uygun olması durumunda Onaylanmış Kuruluş tarafından AB Tip İnceleme Belgesi’nin düzenlenmesi

EK V

ASANSÖRLERİN SON MUAYENESİ

*AB Tip İnceleme Belgesine tabidir.

*Başvuru

-Monte edilen asansöre ait tam plan, son muayene için gerekli devre, plan ve şemalar, seyir defteri/kayıt defteri,

-Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair beyan(Başvuru formumuzda mevcut)

-Asgari asansör testleri (Ek-V, 3.3 maddesi

-

EK VI

ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ ÜRÜN KALİET GÜVENCESİ DAYALI TİPE UYGUNLUĞU

*AB Tip İnceleme Belgesine tabidir.

*Başvuru

İmalatçının adı, adresi

-Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair beyan(Başvuru formumuzda mevcut)

-Kalite sistemine ait belgeler

-Onaylanmış asansör güvenlik aksamının teknik dosyası ve AB Tip İnceleme Belgesi’nin bir kopyası

-Ek-I’e uyum

 

EK VII

ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ TAM KALİTE GÜVENCEYE DAYALI TİPE UYGUNLUĞU

*Ek-I şartlarını karşılayacak şekilde tasarım

*Başvuru (İçerik için ekler)

-İmalatçının adı, adresi ve eğer başvuru Türkiye’de yerleşik bir yetkili temsilci tarafından yapılıyorsa onun adı adresi ve üretim yeri

-Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair beyan(Başvuru formumuzda mevcut)

- Numune talebi, Deney Sonuçları

*Teknik Dosya

Ürün ile ilgili genel açıklama

-Tasarım çizimleri ve şemalar

-Uyumlaştırılmış standartların listesi veya Ek-I’e uyum çerçevesinde uygulanan çözümlerin listesi

-Tasarım hesaplamaları

-Kurulum/montaj talimatı

-İmalat aşamasında alınan tedbirler

-Tasarımın imal edildiği yere ait bilgi

-Kalite sistemi ile ilgili belgeler

EK VIII

ASANSÖRLERİİN BİRİM DOĞRULAMAYA DAYALI UYGUNLUĞU

*Ek-I’e uyum

*Başvuru

-Asansör monte edenin adı, adresi ve eğer başvuru Türkiye’de yerleşik bir yetkili temsilci tarafından yapılıyorsa onun adı adresi ve üretim yeri

-Asansörün monte edildiği yer

-Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair beyan(Başvuru formumuzda mevcut)

*Teknik Dosya (İçerik İçin ekler)

-Asansör genel modeli ve değişiklikleri ile ilgili genel açıklama

-Tasarım çizimleri ve şemalar

-Uyumlaştırılmış standartların listesi veya Ek-I’e uyum çerçevesinde uygulanan çözümlerin listesi

-Asansör monte edilmesinde kullanılan güvenlik aksamlarının AB uygunluk beyanlarının bir kopyası

-Tasarım hesaplamaları

-Kurulum/montaj talimatı

-İmalat aşamasında alınan tedbirler

 

EK IX

ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARININ RASTGELE KONTROL İLE TİPE UYGUNLUĞU

*AB Tip İnceleme Belgesi’ne tabidir.

*Başvuru

İmalatçının adı, adresi

-Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair beyan(Başvuru formumuzda mevcut)

-İmal edilen güvenlik aksamına dair bilgi,

-Numunenin alındığı yere ait bilgi

*Düzenli olmayan aralıklarla Onaylanmış Kuruluş tarafından kontrolü

EK X

ASANSÖRLERİN ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİNE DAYALI TİP UYGUNLUĞU

*AB Tip İnceleme Belgesi’ne tabidir.

Ek-I şartlarını karşılayacak şekilde tasarım

*Başvuru (İçerik için ekler)

-Asansör monte edenin adı, adresi ve eğer başvuru Türkiye’de yerleşik bir yetkili temsilci tarafından yapılıyorsa onun adı adresi ve üretim yeri

-Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair beyan(Başvuru formumuzda mevcut)

-Kalite Sistem belgeleri

*Onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında gözetim

EK XI

ASANSÖRLERİN TAM KALİTE GÜVENCESİ İLE TASARIMA DAYALI UYGUNLUĞU

2014/33/AB EK-I’e uygunluk(Temel Sağlık Güvenlik Kuralları). Bir asansörün AB Tip İncelemesi, montajı tamamlanmış bir asansörün temsili bir örneğini kapsar.

*Başvuru (İçerik için ekler)

-Asansör monte edenin adı ve adresi

-Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair beyan(Başvuru formumuzda mevcut)

-Teknik Dosya, Model asansörün incelendiği yere ait bilgi. İncelemeye tabi olan asansör bağlantı bölümlerini içerir ve en az üç seviyeye (üst, orta, alt) sahip olmalıdır.), Test/Deney Sonuçları

*Teknik Dosya (İçerik İçin ekler)

-Asansör genel modeli ve değişiklikleri ile ilgili genel açıklama

-Tasarım çizimleri ve şemalar

-Uyumlaştırılmış standartların listesi veya Ek-I’e uyum çerçevesinde uygulanan çözümlerin listesi

-Asansör monte edilmesinde kullanılan güvenlik aksamlarının AB uygunluk beyanlarının bir kopyası

-Tasarım hesaplamaları

-Kurulum/montaj talimatı

-İmalat aşamasında alınan tedbirler

*Onaylanmış kuruluş kuralları

*Tasarımın İncelenmesi

*Onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında gözetim

EK XII

ASANSÖRLERİN İMALAT KALİTE GÜVENCESİNE DAYALI TİP UYGUNLUĞU

AB Tip İnceleme Belgesi’ne tabidir.

Ek-I şartlarını karşılayacak şekilde tasarım

*Başvuru (İçerik için ekler)

-Asansör monte edenin adı, adresi ve eğer başvuru Türkiye’de yerleşik bir yetkili temsilci tarafından yapılıyorsa onun adı adresi ve üretim yeri

-Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair beyan(Başvuru formumuzda mevcut)

-Kalite Sistem belgeleri

*Onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında gözetim