ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı;

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji verimliliğini artırmalarına ve ISO 50001'i uygulayarak yatırım geri dönüşlerini yapmalarına yardımcı olmak için en iyi enerji yönetimi yönetim sistemi için bir çerçeve sunar. Standart, kuruluşların enerji performansını iyileştirmek için gerekli sistemleri ve süreçleri (enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi dahil) kurmalarını sağlar. Ayrıca, enerjinin verimli kullanılması, kurumların para tasarrufu sağlamasının yanı sıra kaynakları korumaya ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefler.

Enerji standardı, coğrafi, kültürel veya sosyal koşullardan bağımsız olarak hem büyük hem de küçük kuruluşlar için geçerlidir. ISO 50001, diğer popüler endüstri yönetim sistemi standartlarıyla uyumlu olacak şekilde yapılandırılmıştır, bu nedenle bir enerji yönetim sistemini (EnMS) mevcut yönetim sisteminizle entegre etmek mümkündür.

ISO 50001’in Faydaları;

  • Global olarak tanınan Uluslararası Standarttır
  • Enerji tasarrufu ilk 12 ay içinde % 10 artar
  • Sera gazı (GHG) emisyonları ve karbon ayakizi azalır
  • Mevcut ve gelecekteki gönüllü ve / veya zorunlu enerji verimliliği hedeflerine uygun olarak yardım eder
  • Müşteriler ve paydaşlar arasında iyileştirilmiş kurumsal imaj ve güvenilirlik sağlar
  • Sistem tasarımından işletme ve bakıma kadar bilgilendirilmiş karar verme süreçleri oluşturur
  • Tüm seviyelerdeki personel arasında enerji bilinci artar
  • Gelişmiş operasyonel verimlilik ve bakım uygulamaları sağallr