Uluslararası Standart Teşkilatı (ISO), “Londra İklim Değişikliği Deklarasyonu’