AT TİP İNCELEME (MODÜL B)

Modül B sistemi 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında uygulanan bir  (CE) uygunluk değerlendirme prosedürüdür. Modül B tip onay sertifikasıdır ve Tipe Uygunluk işlemini  kapsar. Modül B belgesi ile belli sayıda asansör tipleri yapılabilir. Bu tiplerin dışına çıkılamaz. Bu tipler genellikle Elektrikli Direk ( Düz Askı ), Elektrikli Endirek ( Palangalı ) ve Hidrolik Endirek ( Semer Karkas ) dır. Firma denetim esnasında her bir tip için asansör göstermek zorundadır.

Modül B Belgesi ürünün tasarım aşamasıyla ilgili olup bir imalat Modülüyle (Modül E veya Modül D gibi ) birlikte kullanılır.

Başvuru Talep Formu