BS 6920:2000 – Test Parametreleri VE Kriterleri

İçme Suyuyla Birlikte Kullanılan Materyallerin Testi

Bs 6920:2000 testleri geliştirilerek su ile etkileşen bütün malzemelerle ilgili problemleri araştırma/metod yöntemi ile metropolitan water board ve thames water authority tarafından 40 yıl önce başlanarak bugünlere gelinmesiyle oluşturuldu. Test koşulları olabildiğince suların depolanırken içinde bulunduğu koşulları göz önüne alarak belirlendi. Test kriterleri her örnek için ayrı ayrı suyla etkileşen materyallerin suya önemli derecede zarar veremeyeceği makul oranlarda tutuldu. Daha sonra bu kriterler araştırılarak ve iyileştirilerek BS 6920:2000 i meydana getirdi. Ve standartın sabit test oranı 150 cm2/L olarak belirlendi. Uzun seneler boyunca bazı materyallerin suların kalitesini nasıl etkilediği incelendi ve bunların değerlendirilmelerinden sonra içme suyuyla temas eden metal olmayan maddeler için oluşturulan BS6920 ortaya çıkarıldı.  Bu test aşağıda belirtilen 5 maddeden oluşmaktadır.

  1. Koku ve Lezzet
  2. Suyun Görünümü
  3. Sitotoksisite
  4. Sucul Mikroorganizmaların çoğalımı
  5. Metallerin ayrılması

Metal olmayan bileşenlerin uygunsuzluğu temas ettiği suyun kalitesinde değişime yol açar. Bu değişimler etkileştiği suyun tadını ve görünüşünü etkileyebilir. Aynı şekilde etkileştiği suyun içinde toksik substratların mikrobiyal gelişimine neden olabilir.

TESTING OF MATERIALS FOR USE WITH DRINKING WATER

BS 6920: 2000: – TEST PARAMETERS & CRITERIA

The BS 6920:2000 tests were developed to overcome “in-service” materials related problems and were based upon research/method development work carried out by the Metropolitan Water Board / Thames Water Authority (our predecessors).  When these tests were being developed (over 40 years ago), test conditions were selected to mimic, as far as possible, in-service conditions. The test criteria for each test were chosen to give a reasonably degree of confidence that the test material would not cause significant deterioration in water quality; after consideration and modification these were included in BS 6920: 2000, and included a fixed test ratio of 150cm2/l.

For long years ago we developed methods in our laboratories to see how materials could affect water quality, and these methods now form the British Standard for testing non-metallic materials in contact with drinking water,
BS 6920 Testing is made up of 5 individual tests.

  1. Odour & Flavour
  2. Appearance of Water
  3. Cytotoxicity
  4. Growth of Aquatic Microorganisms
  5.  Leaching of Metals

Unsuitable non-metallic materials can cause changes in the quality of the water that they are in contact with. These changes can affect the flavour and appearance of the water, as well as introducing toxic substances and promoting microbial growth.

Başvuru Talep Formu