93/15/EEC Sivil Amaçlı Patlayıcılar Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin belgelendirilmesi, işaretlenmesi ve gerekli emniyet şartlarının belirlenmesi, piyasaya arz edilmesi, piyasa gözetimi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik kapsamına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Aşağıda yer alan patlayıcı maddeler, bu Yönetmelik kapsamındadır.
  • Karabarutlar (komprime veya komprime olmayan),
  • Tek bazlı veya çift bazlı barutlar (yakıtlar),
  • Kompozit barutlar (yakıtlar),
  • Dinamitler,
  • Patlayıcı nitratlar,
  • Amonyum nitrat – Fuel oil karışımı (ANFO) ve Güçlendirilmiş ANFO (Gübre amacıyla kullanılan amonyum nitrat hariç)
  • Emülsion, jel, bulamaç (slurry) tip patlayıcılar,
  • Kloratlı patlayıcılar,
  • Sıvı patlayıcılar,
  • Yemleme (booster) patlayıcılar,
  • Patlatma röleleri,
  • Tahrip kalıpları,
  • Çukur imla şarjları,
  • Emniyetli (asfalt veya PVC kaplı) fitiller,
  • İnfilaklı fitiller,
  • Elektrikli (gecikmeli – gecikmesiz)kapsüller,
  • Adi (düz – plain) kapsüller,
  • Diğer kapsüller (şok tüpler- nonelectric),
  • Herhangi bir ad altında sunulan diğer patlayıcılar,
 2. Aşağıdaki patlayıcı maddeler, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
  • 3763 sayılı Türkiye’de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında bulunan askeri amaçlı barut ve patlayıcı maddeler.
  • Kolluk kuvvetlerinin kullanımına tahsis edilmiş patlayıcı maddeler,
  • Piroteknik maddeler.

Başvuru Talep Formu