2009/48/EC Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik

30 Haziran 2009 tarihinde 88/378/EEC direktifi yerine 2009/48/EC Oyuncaklar Hakkında Direktif yayınlanmıştır.

Eski direktife göre oyuncak; “14 yaşından küçük çocuklar için oyun amacıyla tasarlanan veya çocukların oynamalarında kullanılmak üzere üretilmiş herhangi bir ürün veya materyal” şeklinde tanımlanmış iken, yeni direktifte;”14 yaşın altında çocuklar için tasarlanmış, oyun oynamak amacıyla ya da oyun için tasarlanmış her türlü ürün” şeklinde tanımlanmıştır.

  • Yeni direktif, eski direktifte yer alan hemen hemen tüm güvenlik konularında kapsamlı düzenlemeler yapmaktadır.
  • En yeni sağlık ve güvenlik standartlarına en yüksek seviyede uygunluk göstermektedir.
  • AB içinde üretilen ve ithal edilen oyuncakların pazarlanması  için varolan kuralları, oyuncaklarla ilgili kazaları azaltmak ve uzun vadede sağlığa  faydalarını görmek için  geliştirir.
Yeni direktifte göze çarpan noktalar kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir;
  • 36 aydan küçük çocukların kullandığı oyuncakların yıkanabilecek şekilde tasarlanması gerekmektedir.
  • Kimyasallarla ilgili yeni düzenlemeler getirilmiştir. (Bir kısmı henüz yürürlüğe girmemiş olup, Temmuz 2013’te yürürlüğe girecektir.)
  • Üretici tarafından güvenlik değerlendirmelerinin yapılması gerekmektedir.
  • Uygunluk Beyanı hazırlanması gerekmektedir.
  • “Uyarı” kelimesinin görsel simge kullanılsa bile kullanılması zorunludur.
Yeni direktife ulaşmak için buraya tıklayınız!

Başvuru Talep Formu