2009/105/EC (ex-87/404/EEC) Basit Basınçlı Kaplar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin , evcil hayvanların ve malların güvenliğini sağlamak üzere seri olarak üretilen , basit basınçlı kapların uyması gereken asgarî şartların belirlenmesi , sınıflandırılması, tasarımı, imali, montajı , dağıtımı , piyasaya arzı , hizmete sunulması , kullanımı , muayene ve belgelendirme işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik ; yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bar’dan daha yüksek olan ancak azamî çalışma basıncı 30 bar’dan daha fazla olmayan, içine hava veya azot gazı konulmak üzere seri olarak üretilen ve ateşe maruz kalmayan kaynaklı basit basınçlı kapları kapsar. Bu Yönetmelik , arıza durumunda radyoaktif yayılıma neden olabilecek nükleer amaçlar için kullanılmak üzere tasarımlanmış basınçlı kapları , gemi ve uçakların içine ve dışına yerleştirilen veya bunların çalıştırılması için tasarımlanan basınçlı kapları ve yangın söndürücüleri kapsamaz.

Başvuru Talep Formu