TAM KALİTE GÜVENCE (MODÜL H1)

Modül H1 Belgesi, asansör güvenlik aksamının tam kalite güvenceye dayalı uygunluğu, asansör güvenlik aksamının Ek-I deki uygulanabilir gerekleri karşılayacak şekilde tasarlandığını, imal edildiğini, incelendiğini ve test edildiğini sağlamak üzere ve bu gerekleri sağlayacak şekilde asansörde doğru biçimde bir araya getirildiğini imalatçının kalite sisteminin onaylanmış kuruluş tarafından değerlendirildiği uygunluk değerlendirme işlemidir.

Bünyesinde SMM’ li Elektrik ve Makine Mühendisi bulunduran asansör firmaları MODUL H1 belgesi alabilirler. Firmada her iki mühendisinde SMM Belgesi bulunması MODUL H1 belgesi için zorunludur.

2014/33/AB Yönetmelik kapsamında bulunan EN 81-20 standardına uygun olarak, tam kalite güvence sistemi ile monte edilen asansör denetimi sonucunda Modül H1 belgesi verilmiş olur. Modül H belgesi her sene gözetim gerçekleştirilerek yenilenir.

Modül H belgesi alabilmek için izlenecek yol aşağıdaki gibidir;

 • Başvuru Formu

 • GCNTR tarafından verilen teklif ve sözleşmeye ait onay

 • Resmi evrakların incelenmesi

  1. Ticari Sicil Gazetesi
  2. İmza Sirküleri
  3. Vergi Levhası
  4. Faaliyet Belgesi
 • Sistem dokümanlarının incelenmesi

 • Teknik dosya incelenmesi

 • Denetim planlanması

 • ISO:9001 sistem kontrolü

 • Ürün-üretim kontrolü (asansör)

 • Teknik Dosya kontrolü

  1. Hesaplamalar
  2. Çizimler
  3. Sertifikalar

Başvuru Talep Formu