DUYURULAR

ASANSÖRLERİN TARİHİ

Asansörlerin çalışma prensibinin mucidi Archimedes (Arşimet)’tir. Onun kaldıraç prensibi baz alınarak yük kaldırmak ve indirmek üzere bugünün asansörleri olarak adlandırılabilecek düzenekler, ilk olarak Romalılar tarafından M.Ö 200’lü yıllarda kullanılmıştır.

17. yy.’da uçan iskemle olarak adlandırılan ve 1853 yılında Elisha Grave Otis tarafından buharla çalışan ve insan taşımaya yarayan ilk modern asansör inşa edilmiştir.

Asansörler adını, Fransız Mühendis Leon Edaux’un “Ascenceur” olarak adlandırdığı kaldırma makinesinden almıştır.

Asansörün ülkemizdeki ilk kullanımı 1892 yılında, ünlü Pera Palace Otel’e montajıyla başlamıştır. Bu asansör halen aktif olarak kullanılabilmektedir.

Asansörler kullanım yerlerine göre değişik adlandırmalara tabi olurlar. En çok kullanılan sınıflandırmaya göre;

İnsan Asansörleri (Taşıma Kapasitesi 1-33 kişi, Hız 0,6-2,5 m/sn)

Yük Asansörleri

Sedye Asansörleri

Araç Asansörleri

Servis Asansörleri

Engelli Asansörleri

Asansörlerin güvenle kullanılabilmesi maksadıyla zaman içerisinde çeşitli çalışmalar yapılmış ve nihayetinde hâlihazırda uygulanmakta olan 2014/33/AB olarak tanımlanan Asansör Yönetmeliği Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayınlanmıştır.

Ülkemizde asansör üreticilerinin ve montajcılarının uyması gereken kurallar 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği’nde belirtilmektedir. Bu yönetmelik ile asansörler ve asansörlere ait güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gerekleri, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetim ve denetim esasları belirlenmektedir.

Bahsettiğimiz yönetmelik AB Üyesi Ülkelerin Asansörler ve Asansörlerin Güvenlik Aksamlarına İlişkin Yasaların Uyumlaştırılması Hakkındaki 26/2/2014 tarihli ve 2014/33/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi esas alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

©2021 - GCNTR ULUSLARARASI BELGELENDİRME GÖZETİM EĞİTİM VE DIŞ TIC. LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır. İşte Kobi Hazır Web Sitesi