Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO), her 5 yılda bir standartları gözden geçirmekte, ihtiyaçlar doğrultusunda revize etmekte ve ilgili taraflar için kullanışlı hale getirmektedir. Bu çerçevede ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı , ISO tarafından Eylül 2015’te yayımlanmış;

ISO 9001:2015 revizyonundaki başlıca farklılıklar nelerdir?

Proses yaklaşımının uygulanabilmesi, anlaşılabilmesi geliştirilmesi ve desteklenmesi için Risk temelli düşünce ile ilgili açık ve belirgin şartlar içermektedir. Risk konsepti standardın geneline işlenmiştir.

Daha az kurallara belirlenmiş şartların olması.

Dökümantasyon üzerinde daha az vurgu, Döküman ve Kayıt yerine yazılı bilgi gelmiştir.

Hizmeteler için uygulanabilirliğin geliştirilmesi, Ürün yerini ürün ve hizmete bırakmıştır.

Kalite yönetim sisteminin sınırlarını tanımla için bir şart içermesi

Kuruluşun bağlamı tanımlayan şartlar

Liderlik şartlarının arttırılması

Müşterinin memnuniyetinin geliştirilmesi için istenen çıktıların ulaşmaya büyük vurgu yapılması.

Standardın Madde numaraları Annex SL of ISO Directivies part.1’e göre adapte edilmiştir. Yüksek seviyeli (HLS) yapısı benimsenmiştir.

ISO 9001:2008 Uygulayan kuruluşların aşağıdaki faaliyetleri göz önünde bulundurması tavsiye edilir.

Yeni standart şartları ve gerektiği dökümantasyon hakkında bilgi edinilmesi

Yeni şartları karşılayabilmek için kuruluşun açıklıklarını tanımlamak

Yeni gereksinimleri uygulamak için plan oluşturmak

Kuruluşun etkinliği üzerinde etkisi olan bütün ilgili taraflar için uygun bir eğitim ve farkındalık sağlamak

Revize edilen şartları karşılamak amacıyla mevcut kalite yönetim sisteminin güncellenmesi ve etkinliğinin doğrulanmasının sağlanması

Uygun olduğu taktirde belgelendirme kuruluşu ile irtibata geçmek

 

ISO 9001:2008 standardına göre Kalite Yönetim Sistemi işleten kurumların en geç 17 Eylül 2017
tarihine kadar sistemlerini ISO 9001:2015’e göre revize etmiş olmaları gerekmektedir. ISO 9001:2008 standardı geçişini gözetim denetimi ile birleştirmek isteyen kuruluşlar aşağıdakileri GCNTURK’e sağlamalıdır.
  • Revizyon Listesi
  • Döküman Listesi
  • Kalite El Kitabı (varsa)
  • Prosedürler
  • Talimatlar

Kalite Sistem Planları