Gürültü Ölçümleri

Gürültü ölçümleri

İşyerlerinde yılda bir olmak üzere ölçülmesi ve eğer uygun çalışma şartları sağlanmamışsa gerekli tedbirler alınması gerekmektedir.

4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre hazırlanan bu yönetmeliğin amacı, işçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için alınması gerekli önlemleri belirlemektir. Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır.

Başvuru Talep Formu