ADR

ADR / Tehlikeli Madde Taşımacılığı Genel Bilgilendirme

Karayoluyla Uluslararası Tehlikeli Madde Taşımacılığı (ADR) hakkındaki Avrupa anlaşması, Birleşmiş Milletler Ekonomi Komisyonu nezdinde 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de yapılmış ve 29 Ocak 1968’de yürürlüğe girmiştir. Anlaşma, 21 Ağustos 1975’te New York’ta “tadil eden 14. (3) madde protokolü” gereğince tadil edilmiş ve bu hali de 19 Nisan 1985’te yürürlüğe girmiştir.

Tehlikeli Madde Taşınması (Demiryolu Taşımacılığıyla İlgili Hükümetler Arası Organizasyon) hakkındaki talimatnamelerle uyumlu haldedir.

ADR hükümleri yürürlüğe girdiğinden bu yana talimatnamenin A ve B bölümleri düzenli olarak tadil edilmektedir. Bu talimatnameler 1992 ve 2000 yılları arasında tamamen revize edilmiştir. Yeniden yapılanan talimatnamenin ilk versiyonu 1 Temmuz 2001 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu talimatnameler ECE/TRANS/140 adıyla Cilt 1 ve Cilt 2 şeklinde yayımlanmıştır ve 30 Haziran 2003 tarihine kadar da uygulamada kalmıştır (“ADR 2001”). İlk versiyon (ADR 1999) 1 Ocak 2003 tarihi itibariyle uygulamadan kalkmıştır. Yeni düzeltmeler 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiş ve netice olarak yine sağlamlaştırılmış olan yeniden yapılanan ikinci versiyonu ECE/TRANS/160 adıyla Cilt 1 ve Cilt 2 şeklinde yayımlanmıştır (“ADR 2003”).

Yeni yapı, Tehlikeli Maddelerin Taşınması Hakkında Birleşmiş Milletler Tavsiyeleri, Örnek Düzenlemeler, Deniz Yoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığına Dair Yönetmelik (Uluslararası Denizcilik Organizasyonu), Havayoluyla Güvenli Taşıma Yapılmasına Dair Teknik Talimatname (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu) ve Demiryoluyla Tehlikeli Madde Taşınması (Demiryolu Taşımacılığıyla İlgili Hükümetler Arası Organizasyon) hakkındaki talimatnamelerle uyumlu haldedir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı / ADR Yönetmeliği’ni indirmek için tıklayınız! 

Başvuru Talep Formu