EKSPERTİZ / GÖZETİM HİZMETLERİ

EKSPERTİZ / GÖZETİM HİZMETLERİ

EKSPERTİZ / GÖZETİM HİZMETLERİ

EKSPERTİZ HİZMETLERİ GÖZETİM HİZMETLERİ

BAŞVURU FORMU

Dâhilde İşleme Rejimi nedir?

Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Dahilde İşleme Rejiminin amacı nedir?

Dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek olarak ifade edilebilir.

Hariçte İşleme Rejimi nedir?

Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi, işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesinin sağlanması, ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını veya benzerini üreten Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışının teşviki amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

Tamir amaçlı hariçte işleme nedir?

Gümrük Kanununun 142, 143 ve 144 üncü maddeleri kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir ettirilmek istenen eşyaya ilişkin hariçte işleme izni, ilgili gümrük idaresi tarafından verilir. Tamir amaçlı hariçte işleme izninin verilebilmesi için, eşyanın tamir edilebilir durumda olduğunun gümrük idarelerince tespiti gerekir. Gümrük idaresince, eşyanın tamir edilebilir olduğunun tespit edilememesi halinde, ekspertiz raporu ile gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.

Ekspertiz raporu nedir?

Ekonomi Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşca çalışanlarından görevlendirilen raportör katılımıyla oluşturulan ekspertiz heyeti aracılığıyla firma işyerinde, gümrük sahalarında tetkikte bulunmak ve konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmak suretiyle düzenlenen raporlardır.

GCN TURK Ekspertiz hizmeti konusunda ne yapıyor?

GCN TURK, Ekonomi Bakanlığı'nca dahilde, hariçte işleme rejimleri ile tamir ve bakım amaçlı malzemelerin kontrolleri hususunda yetkilendirilmiştir. Bu bağlamda tüm ekspertiz işlemlerini online olarak kesintisiz ve en kısa zamanda sunarak, zaman ve maliyet kayıpları sona ermektedir. GCN TURK tüm bu çalışmalarını tarafsız, objektif, dürüst ve bağımsız olarak uluslararası akreditasyonları ile kararlı olarak yürütmektedir.

Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Atak Plaza, Tavukçuyolu Cd. Demirtürk Sk. No:10 K:2 D:6 Y.Dudullu Ümraniye

Tel : +90 216 365 78 38       Fax: +90 216 313 44 19

info@gcnturk.com

GCN TÜRK TÜM HAKLARI SAKLIDIR