BİRİM DOĞRULAMA ( MODÜL G )

BİRİM DOĞRULAMA ( MODÜL G )

Ürünün hem tasarımı hem üretimi ile ilgili modüldür. Birim doğrulaması olarak da bilinir. Her bir asansöre verilen tekil bir belgedir.

Modül B + E ve Modül B+D belgesi olan firmalar asansöründe risk analizi gerektirecek bir durum olduğunda Modül G belgesi alarak risk analizi işlemini tamamlar.


Her asansör firması Modül G Belgesi alabilir. Bakım yapan firmalar Hizmet Yeterlilik Belgesi alabilmek için Modül G üzerinden belgelendirme yapabilir. Asansör firmaları montaj yaptıklarında tescillerini (ruhsatlarını) almak için Modül G belgesini kullanabilirler. Modül G belgesi ile tescil (ruhsat) almakta hiçbir sıkıntı yoktur. 

Modül G Belgesi, bakım firmalarının TSE/HYB alabilmesi için düşük maliyet sağlar.  Modül B+E Belgesi’ne sahip firmalar karşılaştıkları risk analizi durumlarında (alçak tavan, yetersiz kuyu dibi, yetersiz kuyu üstü hacmi vb.) Modül G ile yeşil etiket ve tescillerini alabilirler. Modül B+E kullanan firmalar, belirttikleri malzemelerin dışına çıkmak zorunda kaldıklarında veya sahip olduğu tiplerden farklı bir asansör yaptıklarında Modül G Belgesi ile tescillerini yapabilirler.

 

Modül G Belgesi için alabilmek için izlenecek yol aşağıdaki gibidir,

 • Başvuru Formu
 • GCNTR tarafından verilen teklif ve sözleşmeye ait onay
 • Resmi evrakların incelenmesi
  1. Ticari Sicil Gazetes
  2. İmza Sirküleri
  3. Vergi Levhası
  4. Faaliyet Belgesi
  5. Teknik dosya incelenmesi
  6. Denetim planlanması
 • Ürün kontrolü (asansör)

Teknik Dosya kontrolü;

 • Hesaplamalar
 • Çizimler
 • Sertifikalar

Bütün evraklar firma yetkilileri tarafından kaşe ve imza ile beyan edilecektir.

Ayrıca yapılan kontroller sonucunda bulunan tüm eksiklikler giderilip risk analizi kapsamında alınacak önlemler uygulanmalıdır.

Atak Plaza, Tavukçuyolu Cd. Demirtürk Sk. No:10 K:2 D:6 Y.Dudullu Ümraniye

Tel : +90 216 365 78 38       Fax: +90 216 313 44 19

info@gcnturk.com

GCN TÜRK TÜM HAKLARI SAKLIDIR