ISO 9001:2015

SİSTEM BELGELENDİRME

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

BAŞVURU FORMU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ:

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Yönetim ve organizasyon tekniklerini de içeren; her türlü işletme ve kuruluş için uygulanabilen bir Kalite Yönetim Standardıdır.

ISO 9001 Belgesi almış bir kuruluş; ciddi ve gelişmeye açık bir sistem kurmuş, işletmiş ve uluslararası geçerliliği olan yetkili kuruluşlarca denetlenmiş ve belgelendirilmiş demektir.

  • Giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları hedefler oldukça belirgindir.
  • Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayabilmek,
  • Ürün ve / veya Hizmetler konusunda müşterilerine karşı güvence vermek,
  • Ürün ve /veya Hizmetlerin müşteri şartlarına uyumunu sağlamak,
  • Müşterilerin bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanabilmesi amacıyla sürekli iyileştirmeyi sağlayacak uygun faaliyetleri belirlemek,
  • Maliyetleri Azaltarak, Verimliliği Arttırmak, karlılığı artırmak,
  • Kaliteli ürün ürettiğini veya sattığını kanıtlamak,
  • Yeni Ürün ve Hizmetleri Pazara Sunmak,
  • Çalışanları memnun etmek
  • Şirketler için artık “herkesin elinden gelenin en iyisini yapması” bu hedefleri yakalamak için yeterli bir çözüm olamıyor. İlk başta gerekli olan, herkesin ne yapması gerektiğini bilmesidir.

ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

ISO 9001:2015 Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001:2015 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001:2015 belgesini alabilir.
Söz konusu model sağduyuya dayalı temel bir yönetim sistemi için bir dizi şart sıralamakta ve uygulamak için geçerli araçları vermektedir. Aynı zamanda maliyetlerde düşüş, yönetimin sistemi kontrolünde gelişmişlik, müşteri beklentilerine cevap verebilme ve organizasyonun tümünde bir verimlilik artışı hedeflenmektedir.

Öte yandan her geçen gün müşteriler iş yapacakları firmaların kalite düzeylerinin bir kanıtı olarak ISO 9001 belgesi talep etmektedirler. Özellikle yurt dışına ihracat yapmak isteyen şirketler için ISO 9001 belgesi ticari bir avantaj olarak kullanılmaktadır.

ISO 9001:2015 Standardı, bir organizasyonun ürün veya hizmetleri konularında uyguladıkları metotların Kalite Yönetim Sistemine uyumunu ve genel gerekliliklerini izah etmektedir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı aşağıdaki kuruluşlarda aşağıdaki konulara odaklanmaktadır.

ISO 9001 FAYDALARI NELERDİR?

ISO 9001 herhangi bir sektördeki ve büyüklükteki işletmelere kalite yönetiminde, aşağıdakilerde dahil olmak üzere faydaları vardır.

Büyük ya da küçük, mal ya da hizmet üreten her bir işletmeye uygulanabilen bu standart, ” Kalite Yönetim Sistemi Standardı” olarak bilinen dünya çapında bir ün kazandı.

İşletmenin süreç ve faaliyet yönetimlerinde “Kalite Yönetimi” işletme yapısına dayanır. Bu yapı; girdilerin işletme hedefleri ile örtüşen bir mal yada hizmete dönüşmesini, müşteri kalite gereksinimlerinin karşılanmasını ve düzeni sağlar.
ISO 9001, müşteri odaklılığı sağlamak, yönetim yaklaşımını şekillendirmek ve devamlı performans gelişimini elde etmek için bir çerçeve sağlar.

Atak Plaza, Tavukçuyolu Cd. Demirtürk Sk. No:10 K:2 D:6 Y.Dudullu Ümraniye

Tel : +90 216 365 78 38       Fax: +90 216 313 44 19

info@gcnturk.com

GCN TÜRK TÜM HAKLARI SAKLIDIR