ISO 14001

SİSTEM BELGELENDİRME

ISO 14001

ISO 14001

BAŞVURU FORMU

ISO 14001 NEDİR?

İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi denir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlar. Ürünün hammaddeden başlayarak nihai ürün haline getirilip müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörleri belirler. Bunların gerekli muayene ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlar. Bu sistemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından yayınlanmış standartır.

ISO 14001 bir ürün standardı değil bir sistem standardıdır ve ne üretildiğinden çok nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

ISO 14001 FAYDALARI NELERDİR?

Uzun vadede çevre yönetimi sistemlerini kullanan firmaların maliyet düşmesi ve kayıpların azalması sonucunda finansal yönden yüksek kazançlarının olması beklenmektedir.

Bunun yanısıra, ISO 14001 uygulaması sonucunda işletmeler çevreye duyarlı firma imajı yaratmakta ve pazarlama alanında da olumlu bir pozisyona ulaşmaktadırlar.

Yaşadığımız çevreye dair artan kaygılar ile birlikte ISO 14001 daha fazla tanınır hale gelmiş ve işletmelerin çevre koruması hakkında en üst sorumluluklarından biri olmuştur.

ISO 14001 standardı öncelikli olarak “çevre yönetim sistem” yaklaşımı ile ilgilenir, bu da organizasyonların;

 • İş faaliyetleri sonucunda çevrede oluşan negatif etkilerin en aza indirilmesini,
 • Çevre gelişimin devamlılığını sağlar,
 • Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır.
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
 • Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.
 • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır.
 • Yasal kurumlara karşı mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dokümante edilmiş olur.
 • Gerek ulusal gerekse uluslar arası arenada tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij sağlanır.
 • Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar.
 • Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak çalışanları motive eder.
 • Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansı artar.
 • Kaynaklar etkin kullanılır. (enerji, su v.b. tasarrufu sağlanır.)
 • Çevreye bırakılan atıklar azalır.

HANGİ KURULUŞLAR İÇİN UYGUNDUR?

Endüstri kuruluşu, kamu hizmeti veren kurum, halka ait kuruluş veya ürün ve hizmet tedarik eden her kuruluş ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardlarını uygulayabilir.

Atak Plaza, Tavukçuyolu Cd. Demirtürk Sk. No:10 K:2 D:6 Y.Dudullu Ümraniye

Tel : +90 216 365 78 38       Fax: +90 216 313 44 19

info@gcnturk.com

GCN TÜRK TÜM HAKLARI SAKLIDIR